Folije za plastifikaciju papira iz formata a4, a3 i id folije

Plastifikacija - folije

folija-za-id-duplo
200,00 Дин.
a3 folija za plastifikaciju
2300,00 Дин.
a4-folija---125-mikr
1400,00 Дин.
a3-folija-80mikr
1100,00 Дин.