Preko društevnih mreža kao i reklamnih flajera, možete dobiti kod za popust.

Kod za popust važi za određen proizvod, određenu grupu proizvoda ili za određenog kupca i ima svoje vremensko važenje.

Kod se unosi u zadnjoj fazi kada uđete u stranicu za ostavljanje podataka i na sredini se nalazi kod za popust. Unošenjem koda, cena se automatski umanjuje za određen broj procenata. Cena se umanjuje samo za robu ali ne i za poštarinu koja ostaje nepromenjena (300 dinara).